Rüzgar Proje Danışmanlığı

RÜZGAR ENERJİSİ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Müdürlüğü tarafından yayınlanan  Rüzgar enerji atlası, yatırımcılara rüzgar sahaları konusunda  detaylı bir şekilde yön göstermektedir.Bu atlas proje sahasının yerini belirlemede yatırımcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.Potansiyel sahalar belirlendikten sonra ilgili arazilerde Rüzgar ölçümü  yapılmalı ve proje geliştirilerek Lisans için  başvurulabilir.Enerji santrali yatırım kararı verebilmek için öncelikle proje sahasında en az bir sene  kurulacak türbinin hub yüksekliğinde Rüzgar ölçümüyapılmalıdır. Rüzgar yönü, Rüzgar hızı, sıcaklık, nem ve basınç Rüzgar ölçümü sırasında ölçülmesi gerekli meteorolojik değişkenlerdir. Rüzgar ölçümü uzmanlık gerektirir. Bu yüzden lçüm konusuna dikkat edilmelidir.  Rüzgardan elde edilecek gücün büyüklüğü Rüzgar hızıyla doğru orantılıdır ve aşağı yukarı hızdaki 2 birimlik artış Rüzgar gücünde 8 birimlik artışa neden olacaktır. Bu yüzden ölçüm sırasında yapılacak ufak hatalar yatırımın ekonomik karlılığını çok daha fazla etkileyecektir

Ayrıca Şirketimiz  yenilenebilir enerjiden elektrik üretmek  ve işletmek amacıyla  rüzgar enerjisi yatırımlarındaki  projelerin ön değerlendirilmesini yaparak gerek teknik gerekse finansal açıdan ortaklıklar kuruyor ve enerji projelerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyoruz.Bu konuda, hazırladığımız   3 değişik proje çeklist sayfalarından herhangi birine verilerinizi yazarak gönderebilirsiniz.

Şirketimiz Rüzgar enerjisi,fotovoltaik ve bioenerji projeleri planlayarak gerçekleştirmekte ve işletme planları yapmaktadır..Geliştirme faaliyetleri sonucu gelişmekte olan Enerji piyasasında  tutarlı bir hedef izlemektedir.Faaliyetimizin ağırlık noktası ,toplam sermaye karlılığı en az % 10 olan iktisadi açıdan yüksek verimlilik arz eden Bioenerji ,rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji alanındaki projelerdir.

Rüzgar Ölçüm Sistemi ve Direk İmalatımız Deneyimlerimiz sonucu 30m 50m 60m 70m 80m rüzgar ölçüm direk ve sistem montajı yapmaktayız.Rüzgar ölçüm detayları ile ilgili olarak Raporlama veri analizi içeriği – Rüzgar ölçüm teklif dosyalarını inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.Yapılan ölçümlerin banka kredilendirilmesi için  akredite olarak raporlanması gerekmektedir.

Soleaenerji rüzgar enerjisi yatırımlarının tüm aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Rüzgar çiftliği kurulmaya aday bölgenin ön değerlendirmesi, veri toplama çalışmaları, fizibilite etüdü gibi çeşitli aşamalarda veya projenin tamamı boyunca hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.Lisans alınmış veya lisans alınabilecek projelerin yapması gereken içerikli bilgi takibi çok önemlidir.Enerji yatırımları konunun her yönüyle takip istemektedir.Alttaki yazı Avrupa’dan Türkiye Rüzgar enerji sektörüne yapıcı,bilinçli bir bakışın göstergesidir,

Projelerin Geliştirilmesi için Yol Haritası;

1 – Yer Seçimi  
Aday çiftlik sahasına ait mevcut rüzgar verilerinin temin edilmesi (meteoroloji kurumlarından).
Yerel bilgilerin temin edilmesi (yerel halktan ve arazi incelemesinden).
Harita çalışması.
Arazi yapısı çalışması.
Arazi mülkiyetinin araştırılması.
Çevredeki gerilim hatlarının incelenmesi.
Yol durumunun incelenmesi.
Zemin incelemesi.

 2 – Rüzgar Ölçümleri ve Meteorolojik Ölçümler; 
Ölçüm direği kurulacak noktaların ve direk özelliklerinin belirlenmesi.
Ölçüm cihazlarının ve direklerin seçilmesi ve temin edilmesi.
Ölçüm istasyonlarının kurulması.
Ölçümlerin alınması (en az 12 ay süre ile).
Verileri düzenleme ve değerlendirme.

Yatırımcıların Rüzgar ölçümleri  konusunda son derece dikkatli olmaları gerekmektedir.Tecrübelerimiz bir çok yatırımcının ne zaman? nerede?nasıl? hangi şartlarda? rüzgar ölçümü yapılması gereğini bilmemektedir.Bu konuda son derece bilgili hareket edilmesi gerekmektedir.Rüzgar yatırım Projelerinin bulunduğu saha üzerinde konulacak Rüzgar Türbinlerinin gerçek koordinatları 1 yıllık Rüzgar ölçüm datalarının değerlendirilmesi ( ki bu değerlendirme kesinlikle akredite bir kuruluş tarafından yapılması şarttır) sonucu yapılacak raporlamada belirlenir.Fakat Mevcut projelerde Rüzgar sahasının en verimli bir şekilde kullanılabilmesi için Türbin gücü,Türbin yüksekliği,koordinatları nasıl belirlendi? Her şey tersten diyebilir miyiz? EVET İşte Rüzgar ölçümlerinin Önemi,Milyonlarca bedeller tutabilecek yatırımların en hassas ve en önemli detayı.

3 – Fizibilite ve finans sağlanması ,co2 emisyon azaltımı ek gelir sağlama 
Kurulacak tesis için kapasite seçimi.
Optimum kurulu güç tespiti.
Ünite sayısı ve kapasitelerinin belirlenmesi.
Türbin tipi ve özelliklerinin belirlenmesi.
Elde edilen verilere dayanılarak, enerji üretiminin ekonomik açıdan yapılabilirliği incelenir.Fizibilite gerçek değerlere yakın olmalı.
Micrositting raporlarının hazırlanması,uluslar arası finans sağlanabilmesi için  due dilligence raporlarının hazırlanması. 

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhütler karbon kullanımı kısıtlı olan bir ekonomiyi teşvik etmektedir.is faaliyetlerinizin karbon kazanç ve yükümlülüklerini maliyet-etkin olarak yönetmenizi sağlayacak bir karbon pazarı oluşmaktadır.CDM/JI olarak bir rüzgar enerjisi projesi geliştirmek, proje geliştiricileri için,karbon finansmanından, büyük boyutta ilave gelir akısı sağlar– Karbon ticareti, yani salmadığınız CO2 eşdeğer (bildiğiniz gibi Kyoto 6 sera gazı ile ilgili sınırlar getirmektedir. CO2, CH4 veya N2O gibi) emisyonlarının satışı ile, teknoloji yeniliği, salınmayan emisyon miktarına göre yatırımınızın %20-%80’i oranında destekleyebilirsiniz. Bir yenilenebilir enerji yatırımı için fiyatlar, şu günlerde 5.5 – 6.0 Euro/VER (1 VER = 1 ton CO2) olarak değişmektedir. Bu net bir fiyattır. Yani PDD (Project Design Document)nizi hazırlayan firmanın aldığı komisyon
çıkarıldıktan sonra yıllık elinize geçecek kredi miktarının birim değeridir.- VER hesabı kısaca ürettiğiniz elektrik miktarının 0.77 gibi (Türkiye için Emisyon Azaltım Katsayısı) bir değerle çarpılarak yapılır. Her ülke için Emisyon Azaltım katsayısı değişir. Bu değer yıllara ve yatırım yapılan ülkenin enerji üretim (kabaca elektrik üretim) profiline göre değişir ve PDD ile belli metodolojilere göre hesaplanır. Örneğin 50 MW’lık bir rüzgar santrali için yıllık VER 150.000’dir, yıllık gelir ise mesela 6 Euro için
150.000 x 6 = 900.000 Euro’dur. Bu satış VER’ler için şimdilik 2012 yılına kadar senelik yapılır. Diyelim 2010’da çalışmaya başlayan santral, 2.700.000 Euro gelir sağlamış olur.Bu değerler yaklaşık değerlerdir.

4 – Proje Takibi 
Elverişli Sahaların Belirlenmesi ( güç yoğunluğunun 300 w/m2 üstü alanların ve kurulabilecek rüzgar çiftliğinin T.E.İ.A.Ş bağlantısının mümkün olabildiği fizibıl  alanlar)
Arazi İncelemesi (1/25000 ölçekli UTM ve 1/5000 ölçekli kadastral paftaların temini ile koordinat alınarak  optimum türbin yerlerinin belirlenmesi)
Jeo-teknik Hizmetler
Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme
Teknoloji Transferi ve Kapasite Artırımı
Anahtar Teslimi Proje Yönetimi
Çevre Değerlendirmesi
Enerji Planlanması ve Kaynak Analizi
Teknoloji Araştırması, Geliştirme ve Uygulaması
Ürün Testleri , Değerlendirme ve Geliştirme
Pazar Araştırması, Ürünün Değerlendirmesi ve Geliştirme İncelemeleri
Saha İncelemesi ve Fiili İnşaat İçin Çözümler

RÜZGAR HIZ TANIMLANMASI
 BOFOR Knot Km/saat m/sn D.Mili Tanımı

0

1

1,85

0,51

1

Sakin

1

1,0

3,0

1,85

5,56

0,51

1,54

0.7-3.5

Esinti

2

4,0

6,0

7,41

11,11

2,06

3,09

3.6-7.5

Hafif Rüzgar

3

7,0

10,0

12,96

18,52

3,60

5,14

7.6-12.2

Tatlı Rüzgar

4

11,0

15,0

20,37

27,78

5,66

7,72

12.3-17.8

Mudetil Rüzgar

5

16,0

21,0

29,63

38,89

8,23

10,80

 17.9-24

Firişka

6

22,0

27,0

40,74

50,00

11,32

13,89

24.1-31.0

Kuvvetli Rüzgar

7

28,0

33,0

51,86

61,12

14,40

16,98

31.1-38.3

Mudetil Fırtına

8

34,0

40,0

62,97

74,08

17,49

20,58

38.4-46.4

Fırtına

9

41,0

47,0

75,93

87,04

21,09

24,18

46.5-54.7

Kuvvetli Fırtına

10

48,0

55,0

88,90

101,86

24,69

28,29

54.8-63.6

Ağır Fırtına