Organik Gübre Tesisi

NEDEN ORGANİK GÜBRE?

Organik madde; toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz  topraklarının tamamına yakınında organik madde içeriği yetersizdir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için organik gübreler son derece önemli bir role sahiptir.

Ülkemiz topraklarının;

AZOT; % 75 den fazlası organik madde ve azot miktarı çok az veya azdır. %6 civarı yeterli ve fazla organik madde içermektedir.

FOSFOR; %75‘inde bitkilere elverişli fosfor çok az veya azdır. % 14’ünde bitkilere elverişli fosfor fazla miktardadır.

POTASYUM; % 80’inde bitkiler tarafından  Kullanılabilir potasyum fazla veya çok fazladır. % 1,3’ ünde ise yetersizdir.

Topraklarımızdaki organik maddenin azlığı ve besin elementleri eksikliği, gerek çiftlik gübresinin gerekse diğer organik gübrelerin topraklara verilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Bitkisel üretimde verime etkili besin maddeleri sırasıyla;

Azot, Fosfor, Potasyum olup yetiştirme ortamı olan topraktan ürün miktarına bağlı olarak sürekli azalmaktadır.

Azalan bitki besin maddeleri mineral ve organik gübreler ile yerine koymadığımız durumda toprak verimliliğinde ve bağlı olarak üründe kayıplar olmaktadır.

Türkiye’de konvansiyonel tarımda yılda;

* 6 milyon ton kimyasal gübre

* 39 bin ton sentetik tarım ilacı ve hormon kullanılmaktadır.

Konvansiyonel tarımda sentetik kimyasalların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımıyla doğal dengenin bozulması, bunun sonucunda besin zinciri ile tüm canlılara hayati tehlike oluşturmaktadır. İşte bu kayıpları önlemek ve doğal kaynakları kirletmeden doğal dengeyi bozmadan sağlıklı besin elde etmek, birim alanda verim ve özellikle kaliteyi yükseltmek için organik gübreler kullanılmalıdır.

Dünyada ve ülkemizde önem kazanan organik tarımın yapılabilmesi için organik gübrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de organik gübreler önem kazanmaktadır.

ORGANİK GÜBRE ÇEŞİTLERİ

Leonardit Kaynaklı Organik Gübre: Leonardit 70 milyon yıl süren bir hümifikasyon süreci sonunda oluşan linyit kömürünün okside olmuş formudur içeriğinde. Leonardit Hümik + Fulvik asit içeren bir toprak düzenleyicidir. Ph düşürür. Bitki besin elementlerinin alınımı kolaylastırmakla birlikte gübre kullanımını %30 düşürür ve yüksek verim sağlar. Fakat yalnızca Leonardit yani Natural olarak satılan Leonarditler tek başına tam etki yapamazlar içerisinde kükürt, demir, çinko  gibi elementlerinde bulunduğu Leonardit Kaynaklı Gübreleri tercih edilmelidir                                                    .

Hayvan Gübresi:
Büyükbaş hayvanların dışkılarının kurutularak yakılmasıyla elde edilen gübrelere hayvan gübresi adını veriyoruz. Hayvan gübrelerinde nem miktarı fazla olduğundan bu tür gübrelere soğuk gübre de denilir. Fakat Hayvan gübreleri yakılmadan kullanıldığı takdirde içeriğindeki Tuz miktarı yüzünden topraklarımızı çoraklaştıradabilir bundan ötürü kompostlanmış ve yanmış veya en az 4 yıl yanmış beklemiş hayvan gübresi kullanılmalıdır.                                     .

Yeşil Gübreleme: Bu gübreleme çeşidinde toprağa ekilen bitki yeşillendikten sonra toprak işlenerek çıkan bitki toprakla karıştırılır. Bu şekilde yapılan gübrelemeye de yeşil gübreleme denir. Bu gübrelemeye örnek olarak bahçelerde ağaç aralarına ekilen fiğ, mercimek, soya gibi ürünlerin yeşilken pullukla toprağa karıştırılması ve de bu sayede toprak organik maddece zenginleşir fakat bu sadece topraktaki organik madde miktarını arttırmaktadır herhangi bir Ph seviyesi yüksekliğini düşürmede yardımcı olmaz                                                              .

Tavuk Gübresi: İçerisinde belli oranda sadece organik madde içermektedir hümik fulvik asit olmadığından herhangi bir toprak dengeleyicisi olarak kullanılmaz sadece toprakdaki organik madde eksikliğini belli ölçüde gidermeye yardımcı olur

SİZLERİN ELİNİZDE BULUNAN  KAYNAKLARINIZDAN :
BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİ
TAVUK GÜBRESİ
LEONARDİT GÜBRESİ
VEYA KARIŞIM ESASLI
ORGANİK GÜBRE ÜRETMENİZİ SAĞLAYAN ANAHTAR TESLİM  TESİSLER KURUYORUZ
SİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ KAYNAĞI OLAN BU TESİSLERİN ÜLKE TARIMININ HİZMETİNE  SUNULMASI DA BİZİM  ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZDIR