Biyodizel Tesis Kurulumu

Biyodizel NEDİR ?
Biodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.

Biodizel Üretimi:
Biodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemi’dir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol, etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur.

Bu yöntem ile biodizel üretiminde aşağıdaki işlem basamakları takip edilmektedir.

1. Alkol ve katalizörün karıştırılması:
Katalizör tipik olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksittir. Katalizör standart bir karıştırıcı ve mikser kullanılarak alkol içerisinde çözülür.
2. Reaksiyon:
Alkol/katalizör karışımı kapalı reaksiyon kabı içerisine doldurulur ve bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir. Daha sonra alkol kaybını önlemek amacıyla sistem tamamen atmosfere kapatılır. Reaksiyon karışımı, reaksiyonu hızlandırmak amacıyla belli bir sıcaklıkta tutulur ve reaksiyon gerçekleşir.
3. Ayırma:
Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün gliserin ve biodizeldir. Gliserin fazının yoğunluğu, biodizel fazınınkinden çok daha fazla olduğundan bu iki faz gravite ile ayrılabilir ve gliserin fazı çöktürme kabının dibinden kolayca çekilebilir.
4. Yıkama işlemi:
Gliserinden ayrıldıktan sonra biodizel kalıntı katalizör ve sabunları uzaklaştırmak amacıyla ılık suyla yavaşça yıkanır, suyu uzaklaştırılır ve depolamaya gönderilir
5. Kurutma:
Yıkama sonucu biodizel içerisinde kalan suyu uzaklaştırmak için kurutma işlemi yapılır.
6. Depolama:
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra biodizel, biodizel depolama tankına alınır.

Biodizel üretiminin esası, bitkisel yağın içerisindeki esterle gliserini ayırma işlemidir. Gliserin, bitkisel yağı kalın ve yapışkan yapar. Transesterifikasyon sırasında gliserin bitkisel yağdan uzaklaştırılır, böylece yağ daha ince hale gelir ve viskozitesi azalır.

BİYODİZEL MAKİNA ÜRETİMLERİMİZ

Türkiye’de ilk imalatçılardan birisi olmamıza rağmen 2006 haziran ayından itibaren E.P.D.K  ‘nın Biodizel’in imalatının yasal izine dayanması kararından sonra makina imalatları sonlandırılmıştır.

Biodizel standartları: Biodizel saf ve motorin-biodizel karışımları şeklinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu yakıtlar aşağıdaki gibi adlandırılmaktadır:

B5 : % 5 Biodizel+ %95 Motorin
B20 : % 20 Biodizel+ %80 Motorin
B50 : % 50 Biodizel+ %50 Motorin
B100 : %100 Biodizel

Biodizel için EN 14214 Avrupa Birliği Standardı ile ASTM D 6751 Amerikan Standardı yürürlüktedir. Ülkemizde EN 14214 Standardı temel alınarak TSE Standardı hazırlanmıştır.