All posts in BİYOGAZ

Küçük ve orta ölçekte biyogaz tesisi planlama kurulum 2017

Biyogaz tesisi planlama kurulum 2017

Atık sektörüne gereken ilgi gösterilmelidir..

Atık sektörüne gereken ilgi gösterilmelidir..

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli alanlarından biri olan biyogaz kaynaklarından elektrik üretimi konusu Türkiye’de son zamanlarda ivme kazanmaya başladı. Son olarak 28-29 Nisan 2015 Tarihinde Tarım Bakanlığının düzenlediği ‘’ Tarım Havzalarında Sıfır Enerji Açığı, Sıfır atık ve Enerji Verimliliği Çalıştayı bu ivmenin süratini belirlemiş oldu.

Daha Fazla…

Biyogaz için Uygun Hammaddeler

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.

Daha Fazla…

Ölçüm Ekipmanları

Biyogaz tesisinde on-line ve off-line ölçmek zorunda olduğumuz parametreler vardır.Yapmış olduğumuz tesisde Proses yazılımı aşağıdaki değerleri ölçerek kaydetmektedir.

Daha Fazla…

Maliyet Planlama

Genel maliyetlerin içeriği:
Sermaye maliyetleri ( Danışmanlık ücretleri , satın alma ve santral inşası , enerji hat bağlantısı gibi );
Sürekli bakım ve yenileme giderleri
Planlama izni ve yasal onay (Çed rapor, Lisans alınması )
Operatörler için eğitim

Daha Fazla…

Biyogaz verimi

Ensilage ve enerji bitkileri. Daha Fazla…

Load More