ultrason_hidroliz_parcalanma

Biyogaz_tesislerinde_ultrasonik_verim_artışı

BİYOGAZ TESİSLERİNDE ;BİYOGAZ VERİMİNİ ARTIRMAK İÇİN SİNDİRİM PARÇALAMA UYGULAMALARI

Organik hammaddelerin anaerobik fermantasyonu mükemmelleştirilmiş, olgun bir teknolojidir. Organikler yaklaşık 37°C sıcaklıklarda fermenterde bakteriler tarafından ayrıştırılır. Biyogaz, ana bileşeni ve gerçek enerji taşıyıcısı metan olan metabolik bir ürün olarak üretilir. Bununla birlikte, katı biyokütlenin bakteriler tarafından parçalanması zor olduğundan biyolojik anaerobik bozulma süreci çok yavaş gerçekleşir. Bozulma zincirindeki ilk adım, partikül veya moleküler boyutun azalmasına neden olan ve dolayısıyla tüm bozulma sürecinin hızını belirleyen hidroliz adı verilen adımdır.

BİYOGAZ TESİSLERİNDE ULTRASONİK PARÇALAMA İLE VERİM ARTIŞI

 • %35’E VARAN BİYOGAZ VERİMİ ARTIŞI
 • GİRİŞ HAMMADDELERİN’ DE %15’E KADAR AZALMA
 • FERMANTASYON TANKINDA VİSKOZİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 • KARIŞTIRICILARDA VE POMPALARDA DAHA AZ AŞINMA

Başka hiçbir mekanik enerji formu, biyokütlenin hücre yapısı üzerinde çalışmak kadar verimli değildir.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak, biyogaz üretimi çevre atıklarının enerjiye dönüştürülmesi anlamında önemlidir, bu nedenle organik maddelerin fermantasyonunu yapan biyogaz tesislerinin sayısı giderek artmaktadır. Biyogaz tesislerinde fermenterler daha uzun alıkonma süreleriyle boyutlandırılsa da burada hız belirleyici hidroliz adımının da üstesinden gelinmesi gerekmektedir. Fermenterlerden veya ikincil fermenterden gelen aktif bakteriyel biyokütlenin ultrason ile sanitasyonunun etkili bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç, artan biyogaz üretimi ve genel olarak daha yüksek metan içeriği ile yoğunlaştırılmış anaerobik bozulmadır.

Fermantasyonun teknik sınırları

Organik hammaddelerin anaerobik fermantasyonu mükemmelleştirilmiş, olgun bir teknolojidir. Organikler yaklaşık 37°C sıcaklıklarda fermenterde bakteriler tarafından ayrıştırılır. Biyogaz, ana bileşeni ve gerçek enerji taşıyıcısı metan olan metabolik bir ürün olarak üretilir. Bununla birlikte, katı biyokütlenin bakteriler tarafından parçalanması zor olduğundan biyolojik anaerobik bozulma süreci çok yavaş gerçekleşir. Bozulma zincirindeki ilk adım, partikül veya moleküler boyutun azalmasına neden olan ve dolayısıyla tüm bozulma sürecinin hızını belirleyen hidroliz adı verilen adımdır.

Ultrason etkisi, bu sınırlayıcı hidroliz adımının üstesinden gelmeyi amaçlar. Ultrason salınımları sadece organiklerin yapısını (hücrelerin parçalanması) değil, aynı zamanda aktif mikroorganizmaları da (dalgalanan ses basıncı ve kavitasyon yoluyla uyarım, kümeleşme ve topaklaşma oluşumunun önlenmesi, enzimlerin salınımı) etkiler. Ultrasonun fiziksel çalışma prensibi kavitasyon etkisidir. Ultrasonik parçalanmanın bir başka etkisi, hammaddenin viskozitesini iyileştirmektir. Bu nedenle biyolojik hidroliz, ultrason sisteminin kullanımıyla desteklenir veya tamamen değiştirilir, böylece hızlandırılmış ve gelişmiş bozulma gerçekleşir.

Organik parçalanma sürecinin hızlanması   biyogaz veriminin artmasıyla sonuçlanır. Ek olarak, dış hücre tabakasından ekzo-enzimlerin salınması, sindiricideki enzim aktivitesini arttırır.

Hücre yapısının açılması biyolojiyi önemli ölçüde hızlandırır. Bu, “çürütücü boyutunda sanal bir artış” ile eşdeğerdir. Mantıksal sonuç, aynı biyogaz verimi için önemli bir alt tabaka tasarrufu ile sonuçlanan optimize edilmiş alt tabaka kullanımıdır. Ek olarak, biyogazın metan içeriği tipik olarak yüzde bir ila üç puan artar.

Ek olarak, eklenen hacimsel akışın sonikasyonu fermenter içeriğinin viskozitesini azaltır ve dolayısıyla onu daha akışkan hale getirir. Bu, karıştırıcıların ve pompaların güç tüketimini azaltır.

Tasarım ve kolay entegrasyon

Beslenen ham maddelerin zor yapısı nedeniyle, ana veya ikincil fermenter den fermente edilmiş biyokütlenin kısmi akışını sonikasyona tabi tutulması gerekir. Bir döngü içinde sonikasyona tabi tutulan fermente sıvı daha sonra ana fermentere geri döndürülür.

Pratikte, ikincil fermenterden kısmi bir akım almanın, bunu sonikasyona tabi tutmanın ve onu fermentere veya birkaç fermentere geri döndürmenin faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Diğer kurulum yöntemleri de mümkündür ve her biyogaz tesisi için ayrı ayrı tasarlanabilir. Tercihen, ana fermenterdeki ikincil fermenterden gelen bir devridaim akışı, işlenir.

Biokütle parçalanır ve fermenterdeki artan mikrobiyolojik aktivite artar. Yoğunlaştırılmış işlemin sonucu, az enerji girişi ile elde edilen önemli ölçüde artan biyogaz üretimidir. Kolaylıkla biyogaz tesisine adapte olabilir.

Ekipman ve teknik düzen

Teknolojik sıraya göre düzenlenmiş dört birim vardır: Yerinde, sadece giriş ve çıkış bağlantılarının yanı sıra elektrik ve su bağlantısının sağlanması gereklidir. Ultrason sistemlerinin kendileri genellikle günde 24 saat çalışır. Gerektiğinde kullanılan ultrason modüler sistemlerin sayısını artırmak ve bu nedenle herhangi bir tesis boyutuna uyum sağlamak mümkündür. Kullanımı için sadece bir elektrik bağlantısı (400 V, 32 A) gereklidir.

Güç kaynağı, güç devreleri ve PLC, duvara monte bir kontrol kabinine yerleştirilmiştir. Sistem isteğe bağlı olarak otomatik (standart durum) veya manuel mod’da çalıştırılabilir. Ultrason sistemi, pompanın tahliye ucunda bulunur. Burada, ultrasonun neden olduğu basınç dalgalanmaları, biokütle yapısını parçalayan (parçalanma) muazzam kavitasyon kuvvetleri üretir.

Alternatif olarak, operatör sabit bir biyogaz miktarını koruyabilir ve bununla birlikte beslemeyi azaltabilir. Ayrıca metan içeriğindeki artış biyogazın kalitesini de artırır. Bu, ultrason sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar. Ana prosese özel parametrelerin sürekli olarak kaydedilmesi ve izlenmesi sayesinde tesis operatörü, sistemi her zaman optimum şekilde çalıştırabilir.

Sistem Hacimsel akış, Hava sıcaklığı, Basınç, yüzde olarak ultrason gücü, operasyon zamanı gibi parametreleri kaydeder.

 Akış özellikleri

 • Biokütle ile ilişkili işletme maliyetlerini düşürme potansiyelini belirlemek için sistem analizi
 • Özelleştirilmiş bir parçalama sisteminin planlanması, imalatı, kurulumu ve devreye alınması
 • Sürekli çalışmaya geçişte ölçüm ve proses teknolojik desteği
 • Süreç optimizasyonu
 • Analiz hesaplamaları

 Teknik Avantajlar

 • Çok yüksek enerji verimliliği – diğer parçalama sistemlerine kıyasla %50 tasarruf
 • Son derece az bakım gerektiren tesis teknolojisi
 • Yüksek derecede operasyonlu güvenilirlik
 • Uzun bekleme süreleri
 • Kompakt tasarım, basit tak ve çalıştır kurulumu sayesinde daha az alan gereksinimi
 • Artan gaz verimi / hammadde tasarrufu
 • Önemli ölçüde artan bozulma derecesi
 • Biyolojinin stabilizasyonu
 • Geliştirilmiş akış özellikleri
 • Azaltılmış karıştırıcı aşınması
 • Pompalar ve karıştırıcılar için azaltılmış enerji gereksinimi
 • %15’e kadar katı içerikli alt tabakaların işlenmesi
 • Homojen, temassız ses alanı sayesinde optimum enerji girişi
 • Daha fazla biyogaz üretmek (%35’e kadar daha fazla)
 • Sindirim süresini azaltmak (%60’a kadar)
 • Çürütülmüş çamur kütlesinin azaltılması (%30’a kadar)