Biyogaz Tesis İşletilmesi ve Yönetimi

VERİMSİZ ÇALIŞAN BİYOGAZ TESİSLERİN’DE  İYİLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLATIYORUZ …

  1. Atık Kaynağı Karakterizasyonu ve Analizi
  2. Tesis Proses Akış Diyagramının İncelenmesi
  3. Tesis Ekipman ve Enstrümanlarının Prosese Uygunluğunun Kontrolü
  4. Atık ve Prosese Göre Biyolojik Fizibilitenin Oluşturulması
  5. Prosesin Biyolojik Geçmişinin İrdelenmesi
  6. Prosesi Laboratuvar Analizlerinin Yapılması
  7. Yapılan Laboratuvar Analizlerine Göre Sistemin Uygun Şekilde Dizaynı
  8. Biyometan Üretimini Arttırıcı Nihai Çalışmaları Uygulamak

Biyogaz üretim süreci, organik karbon içeren biyokütlenin (yağlar, karbonhidratlar ve proteinlerin maksimum oranlarda parçalanması) genel bileşimi biyogaz olarak anlaşılan metan, karbon dioksit ve bazı düşük oranda diğer gazlara dönüştürebilen özel bir mikroorganizma birlikteliğinin faaliyetleriyle ilişkili biyolojik bir süreçtir.

Biyogaz enerji tesislerinin teknolojik – ekonomik yönleriyle hazırlanmasında ve teknolojik denetim, üretim, teknik analitik bilgi toplama ve biyolojik süreçlerin durumunda hızlı analizlerin gerçekleştirilmesi için çözüm üretilmesi gerekmekte…

Alınan bilgiler sonucunda tesisin durumu, nedensel ilişkileri ve önerilerini gösteren sonuçlar hakkında detaylı analizler yapılmalı…

Biyolojik sürecin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için, gerekli bakteri kaynakları, biyolojik süreçlerin özü (hassasiyet, kararlılık, döngüsellik gereksinimleri), anaerobik fermantasyon gereksinimleri (sıcaklık, pH, redoks potansiyeli, karıştırma, vb.), operasyonel izleme (PH, FOS / TAC, vb.), kullanılan hammaddelerin özellik ve içeriğinin değeri, dozajı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Tesisin başlangıcından, istikrarlı bir üretim seviyesine gelene kadar gerçekleşen düzenleyici çalışmalar; Üretilen Biyogaz, elektrik miktarlarında artışı, ısı teknoloji ve üretim parametrelerinin kontrolünü, Aynı zamanda doğru miktarda hammadde, ekipman ve zaman planlaması karşılayacaktır.

Yorumlar kapalı.