Biyogaz Maliyet Planlama

Genel maliyetlerin içeriği:
Sermaye maliyetleri ( Danışmanlık ücretleri , satın alma ve santral inşası , enerji hat bağlantısı gibi );
Sürekli bakım ve yenileme giderleri
Planlama izni ve yasal onay (Çed rapor, Lisans alınması )
Operatörler için eğitim

Toplam yatırım analizi için iki soru düşünmelisiniz :
Yatırım sürecinde fayda ve gelir bir fırsat mı?
Yatırım, zamanlama ve gerekli beceriler uygun bir zeminde mi?

Biyogaz Tesisinin Boyutlandırması :
Hammaddeye Sürekli erişim var mı?
Atıklar ücretlimi? atıkların içerikleri nedir?
Biyo – gübre satabilecek mi?
Günlük garanti sağlanacak hammadde ve arazi mevcut mu?
Üretilen Elektrik enerji nakil hatlarına bağlanabiliyor mu ?

Mali Analiz :
Üretilen enerjiyi çiftlik işletmesinde kullanabilir miyim ? bunun çiftlik için değeri nedir?
Emreamade elektrik Satışı için ne fiyat alabilirsiniz ?
Üretilen ısı için yerel bir pazar varmı dır? fiyat nedir ? Isının satış noktası ile Gaz tesisi arası boru tesisat maliyeti nedir?
Organik Gübre satış değeri nedir?Satılabilir mİ?
Tesis kurulum maliyeti için alabileceğiniz destek veya hibeler var mı?

Sermaye maliyeti :
Yatırım ekipmanlarının uzun aktif bir dayanımı olmalıdır.Ayrıca donanım fiyatları açısından ,sadece kabul edilebilir donanımların yüksek bir standartda olması gerekir. Bu arada Korozyonu önlemek için kullanılan donanımlar yüksek sermaya maliyetleri içerir.(Örnek,digester çelik altyapı gibi )
Planlama çerçevesinde, gerekli izinler dahilinde tesis inşaatı ve ilgili alanda peyzaj masrafları olacaktır.
Sermaye maliyetleri kapsamında, elektrik bağlantılarının maliyeti önemlidir.
Çiftlik ölçekli “temiz” biyogaz tesisleri için daha az maliyet , ama daha düşük bir gelir olacaktır.

Proje geliştirme maliyetleri
Teknik ve hukuki danışmanlık ücretleri , yasal organlardan izin belgelerinin alınma ücretleri,
Finans düzenleme masrafları da dahil olmak üzere finansman ve hukuki masraflar ;
elektrik bağlantı ücreti ;
lisanslarının maliyeti

Işletme maliyetleri
Tamir ve bakım maliyetleri
Personel giderleri

Sigorta .
Nakliye masrafları.
lisans ve kirlilik kontrolüne yönelik önlemlerin yıllık ücretleri .
Diğer bakım ve işletme maliyetleri .
Eğitim masrafları
Ne olursa olsun , Biyogaz tesisinde tüm çalışanları eğilmelisiniz, teknolojik bilgilerini araştırarak güncellemelisiniz.

Gelir
En büyük gelir ,üretilen elektrik ve organik gübrenin satışı ile elde edilir.Tüm ürünler için Piyasa çalışmasını dinamik tutmak zorundasınız.
Genel olarak, elektrik üretimi için bir gaz motoru kullanılabilir.( yılda yaklaşık 8000 saat çalışma zamanı olur,durdurma,tamir ve bakım gibi.)

Özet olarak, gelir ve büyük olasılıkla akışları :
Elektrik satış geliri,
Karbon satış geliri,
Isı satışlar,
Organik gübre satış geliri.

ANA EKİPMANLAR LİSTESİ

• Proje Geliştirme Maliyeti

 • Sistem Tasarımı
 • Detaylı Mühendislik Hizmetleri ve Hesap Raporları
 • İmalat Ve Montaj Projeleri
 • Tüm Sistem Digester ve tank imalatı
 • Ön Gübre Tankı ( Bulamaç )
 • Silaj ( Katılar ) Depolama alan İnşaatı
 • Katı ve Bulamaç Besleyici pompa
 • Ana Fermantasyon
 • Çift membran çatı – gaz depolama
 • sabitleme sistemi + Alçak/Yüksek basınç valfi
 • Digestate (gübre depo ağzı açık)
 • Izolasyon kaplama ve bağlantı plakaları
 • sabit ve hareketli karıştırıcılar

• Hammadde Teknolojileri ve borulama

 • Ön Toplama Tankı İçin Karıştırıcı sistemi ve Pompa
 • Fermantasyon Tankı Karıştırma, Isıtma Ve Gaz Toplama Sistemi
 • Isıtma sistemi (borulama ve kontrol sistemi)
 • Filtrasyon Tankı Ekipmanları
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Hygienisation (karışırma,parçalama,pompalama ünitesi)
 • Co- Yüzey tankları
 • Çamur Borular,Çamur Pompaları
 • Besleme Pompası

Gaz Teknolojisi ve Co-Generatör Ünitesi

 • CHP1
 • Gaz borulama
 • Gaz Analiz Cihazı
 • Gaz Flare
 • Gazı Arıtma
 • Proses Kontrol ve İzleme
 • Elektrik Üretim ve Kontrol İstasyonu
 • Elektrikli. Kontrol dahil. sıcaklık ve seviye göstergesi
 • Otomasyon ve Kontrol Sistemi

• İnşaat ve toprak işleri

 • Saha Tesviyesi
 • Tank-Digester-Depolama yerlerinin kazısının yapılması
 • kazı ve zemin düzeltmesi (alt mlz. Ve sıkıştırma dahil)
 • fermenter ve pompalama ist arası işler. (bina, bunker, çukur, temel vs)
 • İdari Bina, Şalt Binası ve Diğer Tali İnşaat İşleri
 • İlave Maliyetler
 • Isı kullanımı için gerekli teçhizat (boru, eşanjör vs)
 • Kantar
 • Ayırıcı
 • İzalasyon Malzemeleri
 • Boru köprüsü
 • Ekipman montajı

Ön Mühendislik Hizmetleri

Projenin, proje sahası ve dinamiklerinin detaylarının incelenmesi açısından çeşitli mühendislik çalışmaları bu kapsamda gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sayesinde proje girdileri ve proje sahası ile ilgili tüm detaylar çalışılır ve temel ve detay mühendislik çalışmaları öncesinde projenin tüm analizleri yapılmış olur. Bu çalışma sırasında ve sonrasında birçok yasal mevzuata dayalı başvuru da yapılabilecek duruma gelir.

 • Saha Analizi
 • Kapasite
 • Finansal
 • Garanti ve Prosedürler
 • İş Planları
 • Atık numunelerinin toplanması
 • Atık analizleri (parametre ve biyogaz potansiyellerinin tespiti)

Söz konusu çalışmanın yapılmasıyla EPC (Engineering, Procurement and Construction) çalışmalarında bağlayıcı bir sözleşmeyi oluşturacak olan şartname niteliğindeki tesis parametreleri tespit edilecek ve bir sonraki aşamaya geçilerek tesis kurulumu için EPC Sözleşmesi yüklenici şirketimiz ile imzalanacaktır.

Temel ve Detay Mühendislik Hizmetleri

Bu süreç, Ön Mühendislik çalışmalarından sonra elde edilen veriler ışığında ve imzalan EPC Sözleşmesi kapsamında tesise ait 2. faz çalışmayı kapsamaktadır.

 • Temel Mühendislik
 • Detay Mühendislik
 • Detay yerleşim planlarının hazırlanması
 • Detay proses tasarımlarının hazırlanması
 • Detaylı proses hesaplarının yapılması ve proses tasarım ekibine teslim edilmesi
 • Statik ve inşaat hesaplamalarının yapılması ve inşaat proje ekibine teslim edilmesi
 • Elektrik ve mekanik hesaplamaların yapılması ve elektro-mekanik ekibine teslim edilmesi

Bu çalışmanın tamamlanmasıyla beraber tesis inşaat, ekipman alımı, montaj, yerinde imalat gibi süreçlere başlanabilir ve tesisin kurulması için en önemli adım tamamlanmış olur.

Tesis kurulumu

Tesis kurulum hizmeti, sadece tesisi fiziksel olarak kurmanın yanında, devreye alma, kabuller ve garantiler gibi birçok arka plan aktivitesi olan bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında yapılacak olan çalışmaların kısa özeti aşağıda verilmiştir:

Saha Kontrolörlüğü ve Raporlama

Sahaya girilmesinden tesisin devreye alınıp işletmeye alınmasına kadar olan süreçte şantiyeyi gözlemleyecek kontrolör yardımıyla tesisin kurulumunun ilerleyişi belirlenen aralıklarla yatırımcıya rapor edilecektir.

Tedarikçi, Taşeron ve diğer birimlerin kontrolü ve yönetilmesi

Tesisin kurulumu sürecinde görev alacak olan tedarikçilerin, taşeronların ve diğer ilgili birimlerin hazırlamaları gereken iş planı, iş takvimi, çalışma projeleri ve diğer hizmet açıklamalarını içeren bilgiler alınarak özenle takip edilecektir.

Detaylı iş planının takibi

Gelen bilgiler doğrultusunda tesisin devreye alınmasına kadar geçecek olan zamanın planlanması yapılacaktır. Gerekli iş paketleri, kritik iş bitirme adımları ve kontrol noktaları bu iş planı üzerinde belirlenerek takip edilecektir.

İnşaat süreci diğer çalışmalarının yapılması ve yönetilmesi

Şantiye harici çalışmalar (bkz. enerji nakil hattı, trafo merkezi çalışmaları vs.) inşaata paralel olarak yürütülecek, çalışmaların projeye engel olmadan zamanında bitirilmesi çalışması yönetilecektir.

EPDK ve TEİAŞ kabullerinin yapılması

İnşaatın bitmesi akabinde YEKDEM kabulü için gerekli testlerin ve analizlerin yapılacak, kabul esnasında gerekli destek verilecek ve kabul gerçekleştirilecektir.

EPC kabullerinin yapılması

Tesis inşaatının kati olarak bitmesi ve YEKDEM kabulünün gerçekleşmesi sonrasında EPC kabulünün gerçekleştirilmesi ve istenilen şartların sağlanması sonrasında işletmenin devredilmesi gerçekleştirilecektir.

Biyogaz, Elektrik ve Gübre Tesislerinin İşletilmesi

Tesisin inşaatı ve montajı kadar bakım, onarım ve işletilmesi de çok önemlidir. Bu kapsamda verilecek hizmetler sayesinde sağlıklı bir tesis yılda ortalama 8.200 saat çalıştırılabilir. İyi bir işletme beraberinde iyi bir bakım-onarım ve bunu uygulayacak ekib ile mümkündür. Bunun için de eğitimli bir kadro ve bu kadroya sağlanacak teknik destek çok önemlidir.

Uzman temini, Uzaktan işletme, Verim iyileştirme

 Proses geliştirme

Bu kapsamda bir proses ve bir elektrik uzmanı tesiste görev alır. Bu uzmanlar ilgili eğitimleri ,tesis için çalışma şartlarını sağlayan teknisyenlere sağlayacaklardır.

Uzman eğitimleri sonunda biyogaz tesisleri yüksek verim, emre amadelik ve karlılık ile sürdürülebilir bir işletmeye sahip olur.